WilbertH

het deel van mij op het www...

Search

Login

u:
p:

NOS Nieuws

colofon.html

Colofon

Ik doe mijn best andermans copyright te eerbiedigen. Mocht ik hierin tekortschieten met een deeplink of anderszins, laat het me weten. Ik hoop dat anderen hetzelfde doen. Programmacode die ik geschreven heb en die op deze website te vinden is kan altijd onder GPLv3 gedistribueerd worden. Voor gebruik onder andere licensies gaarne contact opnemen.

De website is niet af, verre van dat. Ze bevat verwijzingen naar zaken die niet bestaan. Hopelijk ziet u dat net als ik als een goed voornemen, en niet als een bron van ergernis.

Valid XHTML 1.0 Strict