WilbertH

het deel van mij op het www...

Search

Login

u:
p:

NOS Nieuws

oo/formulier.html

Formulierinvuller

Dit is een demonstratie hoe met een webbrowser in formulier in te vullen. De template is het oningevulde formulier. Klik op 'Go!' om het formulier in te vullen.

template:formulier.odt (formulier.pdf)
inputNaam:
inputAdres:
inputBedrijf:
PDF
ODT
DOC