WilbertH

het deel van mij op het www...

Search

Login

u:
p:

NOS Nieuws

teletekst.html

NOS Teletekst
Deze tekstversie van NOS teletekst maakt teletekst toegankelijk voor visueel of elektronisch beperkten. Ze werd geschreven door Wouter Ellenbroek en ondergetekende. Dieplinken geen bezwaar.

Gelukkig is men bij de NOS intussen weer bij zinnen.